2024. julius 19. | Emília

Szülői tájékoztató óvodai ügyeletről

04/29
16:02

TISZTELT SZÜLŐK!
Kunsziget Község Önkormányzata képviseletében, mint a Kunszigeti Tündérvár Óvoda és a Manóvár Családi Bölcsőde (a továbbiakban: Óvoda és Bölcsőde) fenntartója tájékoztatom Önöket arról, hogy 2020. április 30. napján lép hatályba a veszélyhelyzet során a gyermekek napközbeni felügyeletével kapcsolatos intézkedésekről szóló 152/2020. (IV. 27.) Korm. rendelet, amelynek értelmében, az Óvodában és Bölcsődében az elrendelt rendkívüli szünet időtartama alatt a gyermekek napközbeni felügyeletét ügyeleti rendben meg kell szervezni erre irányuló szülői igény esetén.
Tájékoztatom a Tisztelt Szülőket arról, hogy az Óvodában és Bölcsődében az III/305-1/2020. iktatószámú polgármesteri határozat kiadása útján 2020. március 19. napjától határozatlan időre rendkívüli szünet elrendelésére került sor. A rendkívüli szünet megszűntetését az Önkormányzatunk vezetése a jelenleg is fennálló járványügyi veszélyhelyzetre tekintettel nem látja indokoltnak, sőt a közegészségügyi kockázatok ismeretében továbbra is az a Tisztelt Szülők felé megfogalmazott kérésünk, hogy aki a gyermeke napközbeni felügyeletét otthoni környezetben meg tudja szervezni, az a szülő ne vegye igénybe az óvodai ügyelet keretében megszervezett gyermekfelügyeletet.
Az ügyelet igénybevételének feltétele, az ügyeleti igény jelzése, benyújtása továbbá a szülőnek írásban kell nyilatkoznia arról, hogy gyermeke nem szenved fertőző betegségben. Az írásbeli nyilatkozatot a [email protected], Óvoda esetén: [email protected] és a Bölcsőde esetén: [email protected] e-mail címekre küldött üzenet útján kell megtenni legkésőbb az ügyeleti szolgáltatás igénybevételét megelőző napon 09:00 óráig. Az írásbeli nyilatkozat megtételét 5 naponként meg kell ismételni.
Különösen fontos felhívni a figyelmet a Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésére, amely szerint a fertőző betegségben szenvedő gyermekek az Óvodában és Bölcsődésben biztosított ügyeletet nem vehetik igénybe. E rendelkezéshez kapcsolódóan tájékoztatom Önöket, hogy az ügyelet ideje alatt az Óvodában és Bölcsődében minden reggel az érkező gyermekeknél lázmérést végzünk, amely egy olyan digitális lázmérő használatával valósul meg, amely 10 cm távolságból azonnali eredmény kimutatásával jelezi, hogy a gyermek lázas-e vagy sem. Láz vagy hőemelkedés igazolása esetén az Óvoda és a Bölcsőde a gyermeket nem fogadja.
Az ügyelet ideje alatt a napközbeni ellátást igénybe vevő gyermekek részére az intézményi gyermekétkeztetést a megszokott módon biztosítja Önkormányzatunk, amely azt jelenti, hogy azon gyermekek, akik az étkezést eddig törvény adta lehetőség szerint ingyenesen vették igénybe, ők az ügyelet alatt is ingyenesen étkeznek, míg azon gyermekek, akik az étkezésért térítési díjat fizettek, ők az ügyelet ideje alatt is térítési díj megfizetése mellett vehetik igénybe az étkeztetést. Az étkezés igénybevételéről, illetve annak lemondásáról az étkezéssel érintett napot megelőző napon legkésőbb 9 óráig e-mail üzenet küldése útján vagy telefonon szükséges tájékoztatni az Óvodát ([email protected], +36-20-265-0075) és Bölcsődét ([email protected], +36-20-315-7517).
Az igénybejelentés folyamatos, az elhelyezés időpontja előtt 48 órával kérjük jelezni.
A fentiek alapján tehát azon szülőknek, akik az ügyeletet 2020. május 4. napjától (hétfő) igénybe kívánják venni, szükséges, hogy legkésőbb 2020. április 30-án (csütörtök) 16:00 óráig jelezzék ezt az Óvoda és Bölcsőde felé a fent megjelölt elérhetőségek valamelyikén, valamint a polgá[email protected] e-mail címen vagy a +36-30-226-9730 telefonszámon
Az ügyelet igénybevételével kapcsolatban szükséges felhívni a figyelmet a Korm. rendelet 1. § (4) bekezdésére, amely szerint az ügyeletet kiscsoportos formában kell megszervezni, csoportonként legfeljebb 5 gyermek felügyelete biztosítható. Az ügyelet vegyes életkori csoportokban is megszervezhető.
A fentieket összefoglalva Önkormányzatunk hangsúlyos kérése a Tisztelt Szülők felé, hogy csak azok vegyék igénybe az óvodai ügyeleti ellátást, akik munkavégzésük okán a gyermekük napközbeni otthoni felügyeletét nem tudják megszervezni.
Az ügyeleti rendben bekövetkező további változásokról Önkormányzatunk folyamatosan tájékoztatni fogja Önöket.
Kérem a fenti tájékoztatásom szíves tudomásul vételét és az annak megfelelő együttműködés tanúsítását az Önök részéről.
Kunsziget, 2020. április 29.

Lendvai Ivánné, polgármester sk.

...

Bookmark and Share

Vissza

Ügyfélfogadás

Önkormányzati Hivatal
Kunsziget, József Attila u. 2.
tel.: (96) 485-040, fax: (96) 552-056
Ügyfélfogadás:
Hétfő: 13.00 - 16.00
Kedd: 8.00 - 12.00 és 13.00 - 16.00
Szerda: ügyfélfogadás nincs
Csütörtök: 8.00 - 12.00 és 13.00 - 16.00
Péntek: 8.00 - 12.00
 
A jegyző ügyfélfogadása:
Kedd: 13.00 - 15.00

A pénztár nyitvatartási rendje:
Kedd: 8.00 - 12.00
Csütörtök: 13.00 - 16.00

Az adóügyi előadó ügyfélfogadása:
Csütörtök: 8.00 - 12.00

 

Háziorvos

Kunsziget, Petőfi tér 14/A
tel.: (96) 495-029
Dr. Dobos Marietta- +36 20/580-8057
Némethné Frank Tímea - +36 20/428-61-03
december 1-től
 
hétfőn: 13:00 - 15:00 óráig,
­kedden: 9:00 – 12:00 óráig
­szerdán: 9:00 – 12:00 óráig,
­csütörtökön: 13:00 – 15:00 óráig
­pénteken: 9:00 – 12:00 óráig
 
Időpont foglalás:
https://dobos-medical.reservio.com

Vitalitás Fiókgyógyszertár Kunsziget:

Cím: 9184, Kunsziget Petőfi tér 14/A
Tel.: 96/582-028
Hétfő: 10.00 – 11.00
Kedd: 9.00 – 11.00
Szerda: 14.30 – 15.30
Csütörtök: 9.00 – 11.00
Péntek: 10.00 – 11.00
 

Településrendezési eszközök:

Kunsziget Község Településrendezési eszközei itt elérhetők

E-ügyintézés

Felhasználói név:

Jelszó:
Regisztráció | Elfelejtett jelszó?

Társoldalak

Hirdetés

http://www.dkoh.hu