2024. julius 19. | Emília

A Kunszigeti Két Tanítási Nyelvű Általános iskola és AMI működési formája

05/03
12:49

Tisztelt Szülők!
Kunsziget Község Önkormányzatának képviselő-testülete 2022. április 28-a ülésén a Kunszigeti Két Tanítási Nyelvű Általános iskola és AMI működésével kapcsolatba az alábbi határozatot hozta:

 

 

K i v o n a t

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. április 28-án tartott, nyilvános ülésén készült III/10-12/2022. számú jegyzőkönyvéből

A Kunszigeti Két Tanítási Nyelvű Általános iskola és Alapfokú Művészeti Iskola működési formája

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a döntéshozatalban résztvevők száma 7 fő, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta alábbi határozatát:

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének
74/2022. (IV. 28.) határozata
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Kunszigeti Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolát (a továbbiakban: Iskola) fenntartó Kunszigeti Nonprofit Kft. üzletrésszel rendelkező tulajdonosi képviselője az Iskola működési rendjében az Iskola szakmai vezetése részéről kezdeményezett változásra lehetőséget ad, ennek okán pedig az alábbi döntéseket hozza meg:
 
1.         A Képviselő-testület lehetőséget ad arra, hogy az Iskola a 2022/23. tanévtől kezdődően ?általános iskola iskolaszervezési? formában működjön tovább.
 
2.         A Képviselő-testület megállapítja, hogy az Iskola szakmai vezetése részéről kezdeményezett változás bevezetéshez az Iskola Pedagógiai Programját módosítani kell, ennek megfelelően a Képviselő-testület rögzíti, hogy a változás a jelen döntés indokolásában megjelölt törvényi rendelkezés miatt kizárólag felmenő rendszerben vezethető be.
 
3.         A Képviselő-testület megállapítja továbbá, hogy az Iskola jelenleg hatályos Alapító Okiratát módosítani kell akként, hogy annak 4.1. pontját hatályon kívül kell helyezni. A Képviselő-testület az Iskola alapító okiratának jelen pont szerinti módosításával egyetért.
 
4.         A Képviselő-testület felkéri Farkas Liza Erzsébet igazgatót, hogy a jelen döntés szülőkkel történő közlése érdekében az Iskolával tanulói jogviszonyban álló valamennyi tanuló törvényes képviselőjét írásban értesítse. A Képviselő-testület kéri továbbá az igazgató asszonyt, hogy a szülőket (törvényes képviselőket) rendkívüli szülői értekezletre hívja össze, mely szülői értekezleten a polgármester és Kunszigeti Nonprofit Kft. ügyvezetője is részt vesz.
 
 
INDOKOLÁS
 
Az Iskola szakmai vezetése az Iskola jövőbeni működése vonatkozásában kezdeményezte, hogy az egész napos iskola iskolaszervezési forma helyett az intézmény a 2022/23-as tanévtől az általános iskola iskolaszervezési formában működjön tovább.
 
Az Iskola fenntartásában részt vállaló Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapította, hogy a javasolt módosítás bevezetéséhez elengedhetetlen az Iskola Pedagógiai Programjának módosítása.
               
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 26. § (5) bekezdése szerint az iskola pedagógiai programját vagy annak módosítását a jóváhagyást követő tanévtől felmenő rendszerben vezetheti be.
 
Az Iskola alapító okiratának 4.1. pontja a következőket rögzíti: ?4.1. Egyéb köznevelési foglalkozás: egész napos iskola?. A jelen határozat értelmében az alapító okirat ezen rendelkezésének hatályon kívül helyezése szükséges.  
 
Felelős: Farkas Liza Erzsébet intézményvezető
Határidő: azonnal
 
 
 
 
                       Lendvai Ivánné sk.                                                       dr. Antal Péter sk.
                           polgármester                                                                     jegyző

 

Bookmark and Share

Vissza

Ügyfélfogadás

Önkormányzati Hivatal
Kunsziget, József Attila u. 2.
tel.: (96) 485-040, fax: (96) 552-056
Ügyfélfogadás:
Hétfő: 13.00 - 16.00
Kedd: 8.00 - 12.00 és 13.00 - 16.00
Szerda: ügyfélfogadás nincs
Csütörtök: 8.00 - 12.00 és 13.00 - 16.00
Péntek: 8.00 - 12.00
 
A jegyző ügyfélfogadása:
Kedd: 13.00 - 15.00

A pénztár nyitvatartási rendje:
Kedd: 8.00 - 12.00
Csütörtök: 13.00 - 16.00

Az adóügyi előadó ügyfélfogadása:
Csütörtök: 8.00 - 12.00

 

Háziorvos

Kunsziget, Petőfi tér 14/A
tel.: (96) 495-029
Dr. Dobos Marietta- +36 20/580-8057
Némethné Frank Tímea - +36 20/428-61-03
december 1-től
 
hétfőn: 13:00 - 15:00 óráig,
­kedden: 9:00 – 12:00 óráig
­szerdán: 9:00 – 12:00 óráig,
­csütörtökön: 13:00 – 15:00 óráig
­pénteken: 9:00 – 12:00 óráig
 
Időpont foglalás:
https://dobos-medical.reservio.com

Vitalitás Fiókgyógyszertár Kunsziget:

Cím: 9184, Kunsziget Petőfi tér 14/A
Tel.: 96/582-028
Hétfő: 10.00 – 11.00
Kedd: 9.00 – 11.00
Szerda: 14.30 – 15.30
Csütörtök: 9.00 – 11.00
Péntek: 10.00 – 11.00
 

Településrendezési eszközök:

Kunsziget Község Településrendezési eszközei itt elérhetők

E-ügyintézés

Felhasználói név:

Jelszó:
Regisztráció | Elfelejtett jelszó?

Társoldalak

Hirdetés

http://www.dkoh.hu