2024. május 27. | Hella, Pelbárt, Ágoston

Sziget Gyöngye Nyugdíjas Klub

Székhelye: 9184 Kunsziget, József A. u. 2.
Elnöke: Lendvai Ivánné, Szalai Béláné
Telefonszám: 96/485-388
E-mail címe: [email protected]
Számlaszáma:


Isten nevében új egyesületet hoztunk létre a községben: a Kunszigeti Nyugdíjas Klubot, 1992 március 9-én. Annak érdekében, hogy kis falunk nyugdíjas lakosságát összefogja. Tilai Lajos - azóta elhunyt - első polgármesterünk lelkes támogatásával a szervezők: Szalai Béláné, Tóth Andrásné, és Lendvai Ivánné pedagógusok hívására 41-en alakítottuk meg a klubot. Ma 48 tagunk van. Célunk olyan közösség létrehozása, amelynek segítségével társadalmi, életviteli, egészségügyi, problémáinkat megoldjuk, művelődési lehetőségeket kapunk. Életet, értelmet adjon a rendelkezésünkre álló fogyó éveknek. Mert nagyobb az öröm, kisebb a bánat, ha ezt magunk között megoszthatjuk.
Szervezetünk pártsemleges, de elfogad támogatást minden szervezettől, és aktívan segít minden ésszerű mozgalmat, rendezvényt, ami kis falunk életét előbbre viszi, segíti, gazdagítja és jó hírét más településeken is megismerteti. Kapcsolatot tartunk falunk minden társadalmi szervezetével, intézményével, a környékbeli nyugdíjas klubokkal, a két megyei szövetséggel: a Pannon Nyugdíjas Szövetséggel és az Életet az Éveknek Nyugdíjas Szövetséggel. Féléves munkaterv szerint minden hó első és harmadik hétfői napján tartunk klubnapot. Ettől eltérően, ha meghívott előadónk más időpontban tud jönni. Évente 2-3 egynapos és egy kétnapos kiránduláson veszünk részt. Eddig 120 helységet kerestünk fel az országhatáron belül, Erdélyben, a Felvidéken, az Őrvidéken. Mozgalmas kulturális életet élünk. Jól működő énekkarunk minden társadalmi és egyházi ünnepen szerepel, gyakran vesz részt versenyeken, találkozókon. Színjátszással, szólóénekléssel, versmondással, pályázati munkák készítésével, általunk készített hagyományos ételek bemutatásával, kézimunkák kiállításával, értékes díjakat nyertek egyes tagjaink és maga a Klub is.Ma elmondhatjuk, hogy kezdeti céljainkat elértük; olyan közösséget hoztunk létre, amelynek tagjai egymást segítik. Ma nincs a falunkban aktívabb szervezet. Szinte nem is lehetne szép, eredményes rendezvényt, szertartást rendezni nélkülük Kunszigeten: keresztelőtől a temetésig szerepelünk. Vendégül látunk kölcsönösségi alapon más klubokat, neves közéleti személyiségeket, ismeretterjesztő előadókat, helyi pedagógusokat. Félévente tartunk idényzáró foglalkozást, amikor értékeljük az elmúlt időszakot, megemlékezünk elhunyt tagjainkról, egy szál virággal köszöntjük azokat, akiknek ebben a félévben volt a névnapja. Ilyenkor saját borunkkal, sajátkészítésű ételekkel tartunk mulatságot, ami többnyire "sudár magasra" szokott sikerülni.

Sajnos a sorainkban eddig megjelent 110 személy közül már nem lehet velünk mindenki, de helyettük jönnek új érdeklődők is.


 

Tisztelt ünneplők, kedves vendégeink!

A mai napon a kultúrotthon termébe lépve kellemes környezet: színes kép fogadott mindnyájunkat: egy szemet gyönyörködtető, figyelemfelkeltő kiállítás formájában.
Ezek a kézimunkák, képek, alkotások - önmagukért beszélnek: közösségünk életét, sokoldalú tevékenységét példázzák. Ha végighaladunk a paravánok és a tárlók mellett - látható, hogy az elmúlt időszak közös munkája nem volt hiábavaló: nagyon sok helyi értékkel gazdagodtunk.
Örömmel tölt el az a tudat, hogy az a nemes szándék, mellyel 15 évvel ezelőtt társaimmal: Lendvai Ivánné óvodavezetővel - ma polgármester asszonyunkkal - és Tóth Andrásné tanítónővel öntevékeny formában létrehoztuk klubunkat - célhoz ért, termő talajra talált. Kezdeményezésünket néhai Tilai Lajos polgármester úr lelkesen támogatta.
Klubunk tevékenysége az eltelt időszak alatt a falunk szellemi életét formálta, gazdagította, mivel egyetlen civil szervezetként a falu közművelődését is felvállalta. Közösségünk ereje - az összetartáson kívül - az idős kornak megfelelő élettapasztalatban, a hagyományőrzésben és abban az egyéni tehetségben rejlik - amire mindannyian büszkék vagyunk.
A legfontosabb tényt ne feledjük: a társtalanság, az egyedüllét feloldását szolgálhattuk és szolgáljuk egy olyan korban, melyet Dr. Erdélyi Zsuzsanna, neves néprajztudós így jellemez: „amikor az emberi lélek úgy porzik, mint a sivatag.”
Kéthetente tartjuk foglalkozásainkat, ebben a kellemes környezetben. Taglétszámunk 122 fő volt, melyből ma 62 fő a rendszeres klublátogató. 27 társunkat elveszítettük - ma is fájó a hiányuk. Programjaink sokszínűek. Előadásaink nyitottak kezdetektől fogva a falu lakosai számára is.
Meghívottaink között találjuk faluban élő, vagy innen elszármazott személyek mellett megyénk, országunk hírességeit is. Értékes előadásukkal több esetben ők adtak ötletet és bíztatást klubtagjainknak a néprajzi gyűjtéshez, és a pályázatíráshoz, erre buzdítva őket. Kiemelkedő szerepe volt ebben neves néprajztudósainknak: Dr. Timaffy Lászlónak, Dr. Barsi Ernőnek, dr. Lanczendorfer Zsuzsannának és Balázs Líviának. Honismereti pályázatok győzteseiként, életrajzíróként több tagunk jeleskedett megyei, városi és országos és helyi szinten.
Ügyes háziasszonyainkat Pető István mesterszakács ételreceptek leírására ösztönözte - melyek közlésben a megyei napilapban: a Kisalföldben és annak szakácskönyv ében is megjelentek.
Évente több alkalommal kerül sor tehetségeink bemutatkozására.
Hagyományos farsangi műsorunkon társaink a mesélés, anekdotázás, kabaréjelenetek, zene, tánc műfajában jeleskednek.
Versmondóink falunkban az állami és egyházi ünnepek, megemlékezések állandó szereplői. Számos megyei és városi szavalóverseny győzteseit, okleveleseit üdvözölhetjük körünkben - mindez a teremben is látható.
Énekkarunk 1994-ben alakult Gerencsér Károly tanár úr vezetésével. Ma Karsai Klára előadóművész a kórusvezetőnk, énektanárnőnk - két éve tanít bennünket - igényesen készítve fel a szereplésekre. Sok jelentős rendezvényen vettünk már eddig részt, így legutóbb országos szintű versenyen Budapesten, amelyen kiváló eredményt értünk el. Örömmel tölt el bennünket az a tudat, hogy karácsonyi témájú hangkazettával és CD-vel rendelkezünk - közösen az iskola énekkarával. Állandó szereplői vagyunk a falunkban rendezett az állami és nemzeti ünnepeknek az egyházi ünnepeknek, esküvőknek és a temetéseknek.
Sok lehetőséget biztosítanak számunkra a különböző társadalmi szervezetek a szereplésekre: így az Életet az Éveknek Nyugdíjas Szövetség, a Pannon Nyugdíjas Szövetség, a Mozgássérültek megyei szervezete, Győr-Moson-Sopron megye és Kunsziget Önkormányzata. Engedjék meg az itt jelenlévő szervezetek vezetőinek megköszönjem a lehetőséget a rendezvényeiken való részvételért.
Örömmel veszünk részt klubtalálkozókon. Jó érzés most látni a körünkben megjelent velünk ünneplőket és azokat, akik lélekben
Most velünk ünnepelnek.
Kirándulásaink nyomát térkép jelzi. Hazai barangolásunk országunk szép tájain eddig körülbelül negyven alkalommal történt.
Működésünk alapvető feltétele a tagdíjakon kívül mindaz az anyagi támogatás, melyet Kunsziget Önkormányzata biztosít számunkra. Jelen alkalommal szeretném tagjaink nevében megköszönni Lendvai Ivánné polgármesternek és az alkalmunkon megjelent önkormányzati képviselőknek a gondoskodást és a sok segítséget.
Anyagi forrásaink növelése érdekében számos pályázatot nyújtottunk be az eddigiek folyamán - többnyire sikerrel. Értékes rendezvényeink, kirándulásaink alapja volt mindaz a pályázati támogatás - amelyet megyei és országos pályázati lehetőségek nyújtottak.
Engedjék meg, hogy a Sziget gyöngye Nyugdíjas Klub nevében köszönetemet fejezzem ki számos pályázatunk támogatásáért Dr. Medgyasszay László országgyűlési képviselőnek, megyei idősügyi tanácsnoknak - és az általa létrehozott Medgyasszay Vince alapítványnak.
Végezetül szívből kívánom, hogy a Sziget Gyöngye Nyugdíjas Klubnak legyen méltó folytatása, jövője. Az utánunk jövőknek Reményik Sándor Öröktüzének soraival üzenek: "Egy lángot adok, ápold, add tovább"
 
Kunsziget, 2007. február 24.

Szalai Béláné

Bookmark and Share

Ügyfélfogadás

Önkormányzati Hivatal
Kunsziget, József Attila u. 2.
tel.: (96) 485-040, fax: (96) 552-056
Ügyfélfogadás:
Hétfő: 13.00 - 16.00
Kedd: 8.00 - 12.00 és 13.00 - 16.00
Szerda: ügyfélfogadás nincs
Csütörtök: 8.00 - 12.00 és 13.00 - 16.00
Péntek: 8.00 - 12.00
 
A jegyző ügyfélfogadása:
Kedd: 13.00 - 15.00

A pénztár nyitvatartási rendje:
Kedd: 8.00 - 12.00
Csütörtök: 13.00 - 16.00

Az adóügyi előadó ügyfélfogadása:
Csütörtök: 8.00 - 12.00

 

Háziorvos

Kunsziget, Petőfi tér 14/A
tel.: (96) 495-029
Dr. Dobos Marietta- +36 20/580-8057
Némethné Frank Tímea - +36 20/428-61-03
december 1-től
 
hétfőn: 13:00 - 15:00 óráig,
­kedden: 9:00 – 12:00 óráig
­szerdán: 9:00 – 12:00 óráig,
­csütörtökön: 13:00 – 15:00 óráig
­pénteken: 9:00 – 12:00 óráig
 
Időpont foglalás:
https://dobos-medical.reservio.com

Vitalitás Fiókgyógyszertár Kunsziget:

Cím: 9184, Kunsziget Petőfi tér 14/A
Tel.: 96/582-028
Hétfő: 10.00 – 11.00
Kedd: 9.00 – 11.00
Szerda: 14.30 – 15.30
Csütörtök: 9.00 – 11.00
Péntek: 10.00 – 11.00
 

Településrendezési eszközök:

Kunsziget Község Településrendezési eszközei itt elérhetők

E-ügyintézés

Felhasználói név:

Jelszó:
Regisztráció | Elfelejtett jelszó?

Társoldalak

Hirdetés

http://www.dkoh.hu